במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

בחירות 2023

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות המועצה רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
הודעה על מספר נציגי האזור במועצה
הודעה בדבר חלוקת חוברות להגשת רשימות מועמדים והצעות מועמד
הודעה בדבר קיום בחירות בוועד מקומי בישוב שיתופי שרוב תושביו אינם חברי אגודה
הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה 
הודעה על זכות העיון ברשימת התושבים
מידע לגבי הבחירות לרשויות המקומיות
קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות - בחירות לרשויות המקומיות 2023 

הבחירות לרשויות המקומיות יתקיימו ביום שלישי, ט"ז חשון תשפ"ד - 31/10/2023 
להל"ן לוח זמנים לקראת בחירות למועצות האזוריות: