במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

מחלקת הנדסה

מנהל מחלקת הנדסה: לאוניד פוסטרילקו

מיקום: בניין המועצה האזורית, עשרת

טלפון: 08-8549122

פקס: 08-8692523

דוא"ל: [email protected]

מזכירת המהנדס: לימור רובינזון 08-8549129 [email protected] 

תפקיד המחלקה:

תפקידה של מחלקת ההנדסה הוא לנהל ולטפל בעבודות ציבוריות - תכנון, ייזום, תוכניות מפורטות, פיתוח, בינוי ופיקוח לקידום פרויקטים במועצה וביישוביה,וטפל בבעיות ביוב.

המחלקה שואפת לתת שירות ברמה מקצועית גבוהה, אמינה ועדכנית המתאימה לצרכים המשתנים של המועצה ותושביה.


נגישות

בהתאם להוראות חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת הכספים 2021, ולהוראה שפורסמה על ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, דיווחה המועצה האזורית גדרות על ביצוע התאמות נגישות, בהתאם לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, בצירוף בקשה להארכת תקופת ביצוע ההנגשה עד ליום 31/3/2026, להנגשת מבנה ציבור קיים ומקום שאינו בניין.

דיווח המועצה על ביצוע התאמות נגישות להנגשת מבנה ציבורי קיים
הודעה בדבר מקומות ציבוריים במועצה אזורית גדרות שהושלמה בהם חובת ביצוע התאמות 2023
 

שעות פעילות

בימים א' - ה' החל מהשעה 08:00 ועד השעה 15:30