במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

חוקי עזר

חוקי העזר שבסמכות המועצה להתקין מקיפים ומכסים תחומים רבים בחייה ובפעילותה של הרשות. בעזרתם של חוקים אלו מממשת הרשות את סמכויותיה כלפי התושבים ומסדירה את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים.

באמצעותם של חוקי העזר מטילה הרשות על בעלי הנכסים לבצע בנכסיהם פעולות מסוימות או להימנע מפעולות אחרות - וכן לשלם היטלים ואגרות למימון הפעילות של המועצה עבור התושבים ונכסיהם.

 

להלן רשימת חוקי העזר של המועצה האזורית גדרות: