אזורי התגוננות

לכל אזרח (לפי מקום מגוריו) אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב המוגן שיסייעו לו בשעת חירום להתגונן בזמן.

אזורי התגוננות קרויים על שמות אזורים גיאוגרפיים בארץ, בתוספת מספר.

האזור – נועד לקבלת הנחיות שגרת חיים בחירום (קיום לימודים ועוד).

המספר – נועד לצורך קבלת התרעה בטלוויזיה, אינטרנט, טלפון סלולארי ועוד.

 

שימו לב! משך האזעקה = פרק זמן ההגעה למרחב המוגן.