בחירת המרחב המוגן

הנחיות פיקוד העורף לבחירת המרחב המוגן והכנתו:

הנחיות לבחירת המרחב המוגן

את המרחב המוגן נבחר בהתאם לזמן העומד לרשותנו מרגע הישמע אזעקה לפי סדר העדיפויות הבא:

 1. ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) או מ"ק (מרחב מוגן קומתי) הם הבחירה המועדפת.
 2. מקלט:
  מקלט בבניין משותף –
  בתנאי שהמקלט פנימי ונמצא בתוך הבניין ובתנאי שניתן להגיע אליו דרך חדר מדרגות פנימי ללא תלות בזמן ההתרעה.
  מקלט ציבורי – בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן הנדרש מרגע הישמע אזעקה.
   
 3. חדר מדרגות פנימי:
  דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין מעל שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד, ממ"ק או מקלט פנימי, ירדו שתי קומות ויישארו בחדר המדרגות.
  דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין מעל שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד, ממ"ק או מקלט פנימי ירדו קומה אחת ויישארו בחדר המדרגות.
  אזרחים נדרשים לא להימצא ברחבת הכניסה לבניינים, כיוון שקיים סיכון לרסיסים והדף כתוצאה מנפילת טילים בסמוך לבניינים.
  בחירום, השאירו את דלת הכניסה פתוחה לטובת הציבור השוהה בחוץ.
  הסבר להנחיות:
  בבניין בן שלוש קומות קומת חדר המדרגות המוגנת היא הקומה האמצעית (קומה שנייה).
  בבניין מעל 3 קומות, כל קומת חדר המדרגות מוגנת פרט לקומת הקרקע ושתי הקומות העליונות.

   
 4. באין ממ"ד, ממ"ק, מקלט או חדר מדרגות פנימי, יש לבחור חדר פנימי שבו מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים.

אין לבחור מקלחת  או שירותים, יש להתרחק מקרמיקה, חרסינה וזכוכית שיכולות להתנפץ.

הכנת המרחב המוגן

יש לוודא כי גודל החדר ומספר מקומות ישיבה / שכיבה מתאים למספר השוהים בו.
יש לפנות חפצים כבדים ושבירים (כלי חרסינה וזכוכית, מכשירי חשמל, תמונות ומראות, עציצים וכו' ) מקירות או ממדפים.
במידה ויש חלונות און תריסים יש לסגור אותם.
יש לפנות את הדרך אל המרחב המוגן ולפנות חפצים העלולים להפריע לתנועה.
יש לצייד את המרחב המוגן בציוד חירום.