מקלטים

                              דוח תקינות מקלטים ציבוריים- נכון ל- 19.6.2016

ישוב

מס'

מקלט

סוג

המקלט

מיקומו

חשמל

מים

ביוב

כשיר

גן הדרום

65

תת קרקעי

 

V

--

--

V

 

66

תת קרקעי

ליד המכולת

V

--

--

V

 

64

תת קרקעי

ליד משק קאשי

V

--

--

V

 

62

תת קרקעי

ליד מגדל המים

V

--

--

V

 

61

תת קרקעי

משק יחזקאל

--

--

--

 

כפר אביב

45

תת קרקעי

ליד המועדון

V

--

--

V

 

43

תת קרקעי

ליד בית לסנר

--

--

--

 

 

46

תת קרקעי

מול משק אסא

--

--

--

 

 

42

תת קרקעי

משק רסיס שמואל

--

--

--

 

 

45

תת קרקעי

משק פרימן רוברט

--

--

--

 

שדמה

53

תת קרקעי

ליד המועדון/מזכירות

V

--

--

V

 

52

תת קרקעי

בגבעה מול משק 28

--

--

--

 

 

51

תת קרקעי

משק פרדו

V

--

--

V

 

55

חד"ב עלי

בית 107

V

--

--

V

 

54

חד"ב עלי

בחורשה בית 118

--

--

--

 

משגב דב

11

תת קרקעי

מול משק פטישי

--

--

--

 

 

12

תת קרקעי

בית 78

V

--

--

V

 

18

חד"ב עלי

ליד בית הכנסת

--

--

--

V

 

13

תת קרקעי

ליד בית 141

--

--

--

 

 

14

תת קרקעי

מול גן רות

V

--

--

V

 

16

תת קרקעי

משק לרנר

V

--

--

V

 

17

תת קרקעי

משק עג'מי

V

--

--

V

מישר

38

חד"ב עלי

משק  4

V

--

--

V

 

31

תת קרקעי

מול משק 7

--

--

--

 

 

38

תת קרקעי

צומת גליקסמן

--

--

--

 

 

39

חד"ב עלי

משק 14

--

--

--

 

 

34

תת קרקעי

לי בית הכנסת

--

--

--

 

 

34

תת קרקעי

ליד המועדון

V

--

--

V

 

35

תת קרקעי

בגינה מול הגבעה

--

--

--

 

 

36

תת קרקעי

בחורשה

--

--

--

 

כפר מרדכי

28

חד"ב עלי

משק 33

--

--

--

 

 

25

תת קרקעי

משק 28

--

--

--

 

 

24

תת קרקעי

ליד כדורסל

V

-

-

V

 

27

חד"ב עלי

ליד מתקני הכושר

--

--

--

V

 

22

תת קרקעי

צומת בנייה

--

--

--

 

 

23

תת קרקעי

בחורשה ליד ביה"כ

--

--

--

 

 

21

תת קרקעי

משק 64

--

--

--

 

 

26

חד"ב עלי

בית 146

V

--

--

V

עשרת

77

תת קרקעי

דיור מוגן

--

--

--

V

 

72

תת קרקעי

מאחורי בית 193

--

--

--

 

 

76

תת קרקעי

מאחורי בית 92

V

--

--

V

 

75

תת קרקעי

גן שלמה

V

--

--

 

 

74

תת קרקעי

מאחורי בית 116

--

--

--

V

 

73

תת קרקעי

מאחורי בית 138

--

--

--

 

 

71

תת קרקעי

מאחורי בית 184

--

--

--