צרכים מיוחדים

הנחיות התגוננות  לאנשים בעלי צרכים מיוחדים - ירי טילים

הנחיות אלו מכוונות לאנשים בעלי צרכים ייחודיים ומטרתן לעזור לאנשים עם מוגבלות ולבני משפחתם, למטפלים, לחברים, לשכנים, למכרים ולאנשי מקצוע, להיערך נכון לפעול על פי כללי ההתנהגות הנדרשים במקרה של ירי רקטות.

טיפים:

  • מרכז מידע לפניות עבור לקויי שמיעה בלבד באמצעות 052-9415521/0 :sms
  • בעת השהייה במרחב מוגן, מומלץ לשהות בחברת אנשים נוספים, בעיקר באנשים מוכרים וליצור סביבה תומכת.
  • רצוי לידע שכן, קרוב או חבר וכן את גורמי הסיוע ברשויות על שהות אדם עם מוגבלות במקום ולמסור להם מספרי טלפון, כתובת אלקטרונית, SMS, וכדומה, בהם ניתן להשיגכם.
  • מומלץ לפנות לארגון רלוונטי, למסגרת המקצועית אליה אתם קשורים, או למוקד המועצה ולהבטיח מראש כי יש מי שיסייע לכם במידת הצורך.
  • הצטיידו מראש במספרי טלפון, פקס, כתובת דואר אלקטרוני וקהילות תמיכה באינטרנט של אנשי קשר חיוניים.
  • לבעלי טלפון נייד – דאגו כי המכשיר יהיה טעון וכי המטען ימצא בהשיג יד בכל עת.
  • באפשרותכם לפנות למוקד השירות של משרד הרווחה (118) או של הרשות המקומית 08-8549100 על מנת לקבל מענה עבור כלל ציבור האנשים עם מוגבלות ואוכלוסיית אזרחים ותיקים.

 

 

מדריך היערכות למצבי חירום 

פישוט לשוני

פישוט לשוני- רעידת אדמה 

נוהל הזמנה/תיקון זימונית לאנשים חירשים/לקויי שמיעה