משברי מים

היערכות למשברי מים-

בשעת חירום בכל יישוב יוצב מיכל 500 ליטר לחלוקת מים בחלוקה הבאה:

גן הדרום ליד המזכירות
כפר אביב ליד המכולת
שדמה ליד המזכירות
כפר מרדכי ליד הדואר
מישר ליד המועדון
משגב דב ליד גן רות
עשרת  1 ליד המרפאה, 
1 בבית הספר עבור התלמידים
1 ליד בית העם 

במידה והתקלה תהיה מקומית יחולקו המיכלים בהתאם למצגת המצורפת