חומרים מסוכנים

התנהגות נכונה בעת אירוע חומרים מסוכנים

חומרים מסוכנים נמצאים סביבנו בחיי היום יום וחיוניים לתפעול הבית והמשק.
דליפה של חומר מסוכן, עלולה לסכן את האוכלוסייה שבאזור .
אם נכיר את ההנחיות ונפעל על פיהן בעת אירוע, נוכל להגן על עצמנו.

הנחיות התנהגות באירוע חומרים מסוכנים – הנחיות פיקוד העורף

השוהים במבנה – ייכנסו לממ"ד או מקלט /או חדר פנימי בעל מינימום קירות    

                        חיצוניים, חלונות ופתחים. יש לסגור חלונות ומזגן (אין להפעיל

                        את המערכת האוורור והסינון בממ"ד או במקלט).

הנוסעים ברכב –  יכבו מזגן, יסגרו חלונות והתרחקו מאזור האירוע.

השוהים בחוץ –   ייכנסו לחדר פנימי במבנה קרוב.

                       בכל מקרה השהייה בתוך מבנה עדיפה על השהייה בחוץ.

 

 

כרזה

קובץ שאלות ותשובות