אזרחים ותיקים

 

היערכות אזרחים ותיקים לחירום

המלצות לאזרחים ותיקים:

לסובלים מבעיות רפואיות: השתדלו להצטייד במלאי מספיק של תרופות ומרשמי תרופות רזרביים, זוג משקפיים ועוד זוג רזרבי, סוללות למכשירי עזר, מזון מיוחד, אביזרי הליכה, שיניים תותבות וכדומה.

הצטיידו במסמכים רפואיים החתומים על ידי הרופא המטפל, המציינים את מצבם הבריאותי, רשימת התרופות שאתם לוקחים והמינון הנדרש ורשימת בדיקות שגרתיות שעליכם לעבור.

הקפידו על רישום תרופות שאסור לכם להשתמש בהן.

כרטיס חירום אישי: מומלץ להכין כרטיס חירום אישי, אותו תישאו במצב חירום בצמוד אליכם, הכולל: שם ושם משפחה, מספר תעודת זהות, קופת חולים, ושם הרופא המטפל, פרטי המטפל הצמוד (אם יש) רשימת תרופות ומינון נדרש, סוג הדם, צרכים מיוחדים, רגישויות, דגשים רפואיים, וכן טלפונים של בני משפחה וקרובים.

המרחב המוגן:

רצוי לפנות חפצים שאתם עלולים להיתקל בהם בדרך למרחב המוגן, לדוגמה: עציצים ואגרטלים העומדים על הרצפה, מנורות, שרפרפים ושטיחים.
הקפידו שהדרך למרחב המוגן תהיה מוארת באופן סביר בכל שעות היום והלילה.
ודאו כי במרחב המוגן קיימים אמצעי תקשורת זמינים כמו רדיו, טלוויזיה, אינטרנט ומכשיר טלפון. לבעלי טלפון נייד, דאגו כי המכשיר יהיה טעון וכי המטען יימצא בהשיג יד בכל עת.
הכינו רשימת טלפונים חיוניים, כמו קרוב משפחה ומוקד המועצה.

המלצות כלליות למסייע לאזרח ותיק:

יש להסביר לאזרח הוותיק את הפעולות שיש לעשות כדי שיבצע אותן בעצמו (כלל האפשר), וכן להיעזר בו לסיוע לאזרחים ותיקים עם מסוגלות נמוכה יותר. אם אתם יושבים עם האזרח הותיק כדי להסביר את המצב ואת הנחיות פיקוד העורף, מומלץ להשתמש בדוגמאות המוכרות לו מעולמו ומניסיונו  ולהתמקד בדרכי פעולה ברורות ופשוטות.

כחלק מההיערכות המשפחתית למצב החירום, כדאי לוודא שהיערכות מותאמת לצורכי האזרח הוותיק, ובמידת האפשר לשלבו ולאפשר לו לתרום לתהליך. לדוגמה: התקשרו ועדכנו אותו במצב, ודאו שביצע את פעולות התגוננות ודרשו בשלומו.

הנחו את האזרח הוותיק כיצד יש לבחור מרחב מוגן בהתאם להנחיות פיקוד העורף. בעת בחירת המרחב המוגן קחו בחשבון את הזמן הדרוש לו להגעה מהירה אליו.

הנחנו את האזרח הוותיק כיצד להתנהג במקרה אזעקה ואף תרגלו את הפעולות שעליו לבצע. דאגו ליידע, לפרש ולהסביר לאזרח הוותיק את ההנחיות וההתרחשויות המסוקרות בתקשורת, תוך הערת מסרים מרגיעים.

ניתן לפנות למוקד השירות של משרד הרווחה (118) או של המועצה 08-8549100 כדי לקבל מענה עבור אזרחים ותיקים.

מדריך היערכות למצבי חירום

נוהל הזמנה/תיקון זימונית לאנשים חירשים/לקויי שמיעה