מתנדבים לשעת חירום

בימים אלו אנו פועלים להקמת צוותי חירום יישוביים.

המעוניינים להתנדב יש למלא טופס הצטרפות למערך המתנדבים במועצה.