גן הדרום

מזכירה : אירית חברון

כתובת : גן הדרום

טלפון : 08-8523334

פקס : 08-8561429

דוא"ל: [email protected]

 היסטוריה

המושב הוקם בשנת 1951 על ידי עולים, שעלו מעיראק במבצע עזרא ונחמיה. המתיישבים הראשונים בגן הדרום שוכנו במעברה בגן-יבנה הסמוכה עד השלמת הכנת התשתיות במושב למגורים. המושב הינו מושב חקלאי ולאחר יישובו עסקו המתיישבים בחקלאות.

בעת הקמת המושב נציגי רשויות השלטון הציעו את השם "משולם", המתיישבים התנגדו והציעו את השם הנוכחי משום היותם ממוקמים בין היישובים גן-יבנה ובני דרום.

ניתן לפרש את שם היישוב בשתי דרכים:

  1. ג"ן בגימטריה שווה 53 - על שם גדוד 53 של חטיבת גבעתי שישב במקום במלחמת העצמאות.
  2. חכמי בבל אמרו כי החוכמה תינתן למדרים כי שם היו מרכזי החוכמה ("הרוצה להעשיר יצפין והרוצה להחכים - ידרים").

ועדים

ועד מקומי
שם תפקיד
שי סולם יו"ר
ניסים שרון חבר
אפי סעידי חבר
יוסי ישראל חבר
פולינה סובילזון חבר

 

ועד אגודה
שם תפקיד
משה סעידי יו"ר
דוד בכש חבר
יעקובוביץ יוסף  חבר
קאשי אדם חבר
יריב בן חיים חבר

 

דוחות 

אישור תקציב והאצלת סמכויות לשנת 2018

אישור תקציב והאצלת סמכויות לשנת 2017

דוח כספי 2017

דוח כספי 2016

דוח כספי 2015