קבלת מידע מהרשות

שירות מסרונים לשעת חירום

במצבי חירום ובאירועים חריגים אשר מחייבים הערכות שונה ועדכון התושבים במידע רלוונטי משמעותי, אנו מבקשים לספק שירות זה, שמשמעותו -  

קבלת מסרונים (SMSׁׂ) לטלפונים הניידים.

מצ"ב טופס לעדכון פרטים ולאישור הצטרפות לתפוצת המסרונים (SMS).

מלאו את הטופס על פי הפרטים המבוקשים.

(ניתן לשלוח פרטים על כל בן/בת משפחה מעל גיל 18 שנה).

טופס עדכון פרטים