מישר

מישר

מזכירה: שירלי יעקב

כתובת: רח' הדוכיפת 22 כפר מישר

נייד: 052-8996088  

טלפקס:  08-8596812

דוא"ל: [email protected]

קבלת קהל:  בתיאום מראש. 

 


היסטוריה

את היישוב הקימו עולים מגרמניה ומפולין בשנת 1950.

מקור השם מתאים לשלב הראשון שנבנה בכפר, ויושב על אזור מישורי. 

כיום רוב תושבי הכפר מוצאים פרנסתם מחוץ לכפר וחלק מועט עדיין עוסק בחקלאות הכוללת בעיקר מטעים ולולים.

 

ועדים

ועד מקומי
 שם תפקיד 
שרה שניצר בוינג'ו יו"ר
מוריץ יואב חבר
לינר עמית חבר
קלרה פורת חברה
זיו דגן חבר

 

ועד אגודה
 שם תפקיד 
מוטי חן יו"ר
יעקב דגן חבר
יצחק קנדלשיין חבר
גלעד אפלבאום חבר
צבי אלבלינג חבר

 

דוחות 

אישור תקציב והאצלת סמכויות לשנת 2019

אישור תקציב והאצלת סמכויות לשנת 2018

אישור תקציב והאצלת סמכויות לשנת 2017

דוח כספי 2017

דוח כספי 2016

דוח כספי 2015