מחלקת חינוך

מנהלת המחלקה: אביב קליין

מזכירת המחלקה: מיטל חנינא

קצינת ביקור סדיר:  חדווה ישח

מיקום: בניין המועצה האזורית, עשרת

טלפון: 08-8549106

דוא"ל (אביב): [email protected]

דוא"ל (מיטל): [email protected]

דוא"ל (ביקור סדיר' חדווה)[email protected]

  

חזון המחלקה-

להאמין- לאהוב- להצטיין 

שאיפה למערכת חינוך חדשנית, מצטיינת ומעצימה המביאה את כל תלמידיה למיצוי יכולותיהם בתחום הלימודי  והחינוכי – ערכי תוך דאגה לפרט ולקהילה.

הצמחת בוגר ערכי עם זיקה ושייכות למדינה ולמורשת ישראל. 

המסגרות הפורמאליות: 

 • 3 גני טרום – טרום חובה – 64 ילדים בגנים זית, שקמה ושקד 
 • 5 גני טרום – חובה וחובה – 156 הילדים בגנים אלון, ארז, ברוש, עופרים,  תאנה.
 • ביה"ס ממלכתי אזורי גדרות ע"ש גורלניק –  726 תלמידים בכיתות א' – ח'. 
 • בית ספר התיכון "ברנר"-  295 תלמידים תושבי גדרות. 

המסגרות התומכות:

שרות פסיכולוגי - חינוכי

המסגרות הבלתי פורמאליות:

דגשים חינוכיים בשנה"ל תשפ"ב 

טיפול בפרט

 • מתן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים תוך שילובם בקהילה.

מעברים ורצפים חינוכיים

 • גיבוש תוכנית מעברים מהמעון לט.ט חובה, ומ-ט.ט חובה לט.חובה-חובה.
 • הטמעת תוכנית מעברים מהמעון ועד לתיכון במטרה להקל על מעברם של הילדים במסגרות השונות. 

שיתוף פעולה בקהילה

 • מצעד הספרים- גנ"י והספריה האזורית.
 • גיבוש לו"ז שנתי משותף: מתנ"ס, צופים, גנ"י ובית הספר. 
 • "שורשים בגן"- הטמעת התוכנית ופיתוחה.

איכות הסביבה

 • פיתוח נושא איכות הסביבה בכל מסגרות החינוך.
 • הפעלת סביבה ירוקה במסגרות השונות.
 • הנגשת גן נוסף להסמכה ל"גן ירוק". 
 • יצירת שיתוף פעולה עם הוועדה לאיכות הסביבה במועצה, איגוד ערים לאיכות סביבה, המשרד להגנת הסביבה וקרנות שונות. 

תשלומי הורים גני ילדים- שנה"ל תשפ"ג 

מידע להורים- הנגשה פרטנית לתלמיד עם מוגבלות הלומד במוסד חינוך

טופס בקשה לאישור לימודי חוץ לשנה"ל תשפ"ד 

קישור לטפסי חינוך 

קישור לפורטל מידע לגבי ביטוח תלמידים