מחלקת גביה

אחראית גביה: תניה אביב 

טלפון : 08-8549120

דוא"ל: [email protected]

 

אמנון הלוי, טלפון: 08-8549125 , דוא"ל:  [email protected]

מיקום: בניין המועצה האזורית, עשרת

פקס:  08-8597984, 08-8692523  

 

לתשלום מקוון 

 

תפקיד המחלקה

מחלקת הגביה והשומה במועצה האזורית גדרות עורכת שומה וגובה מתושבי המועצה ומעסקים תשלומים בגין ארנונה, תשלומי חינוך, אגרות והיטלים שונים. 

מידע שימושי

דף מידע לתושב- ארנונה לשנת 2018

ביצוע הוראת קבע באמצעות חשבון הבנק באינטרנט

ערעור על קנס לתובע העירוני

קבלת קהל ומענה טלפוני

  קבלת קהל מענה טלפוני
ימים א', ה'  בין השעות 08:00-12:00 בין השעות 12:00-15:00
יום ג' אין קבלת קהל אין מענה טלפוני
ימים ב', ד' בין השעות 08:30-15:00 בין השעות 08:30-15:00

מידע נוסף