ועדת מכרזים

 

חברי הועדה
 שם ישוב
ירון זיו (יו"ר) כפר מרכי
רפי ישראל גן הדרום
ראובן גמזון עשרת
גילן זקונט עשרת
גיורא רחמילביץ משגב דב

 

תחומי אחריות

המועצה כגוף ציבורי, מחויבת, על פי החוקים והתקנות החלים עליה, לבצע חלק מהתקשרויותיה עם ספקים, באמצעות מכרזים.

בכל עת שהמועצה מבקשת להתקשר עם ספק, התקשרות שחלה עליה חובת מכרז, מבקשת המועצה, בהתאם להנחיות החוק, הצעות מחיר ממספר ספקים בהתאם לדרישות ו/או תנאים שווים.

ועדת המכרזים היא ועדה ציבורית, המכוננת על פי החוק שבאחריותה:

 

  • לוודא כי התהליך בוצע בהתאם לנדרש בחוק 
  • לאשר את ההצעות העומדות בתנאי המכרז
  • לבדוק את המחירים המוצעים בהצעות המאושרות 
  • להמליץ בפני ראש המועצה על ההצעה הראויה