ועדת ביטחון

 

חברי הועדה
שם ישוב
ראובן גמזון (יו"ר) עשרת
אורן נץ כפר אביב
שחר בלום כפר אביב
עופר ארזי עשרת
שמעון הרפז קב"ט מועצה
משה קטיעי מב"ס מתמידים
שגיא סיגליס שוטר קהילתי

 

תחומי אחריות

ועדת חובה המייעצת ומסייעת לראש המועצה לקביעת מדיניות הביטחון ביישובים.
הישיבות מכונסות לפי הצורך, ע"י קב"ט המועצה. ישיבות הועדה אינן פתוחות לציבור.