ועדת תמיכות

 

חברי הועדה
 שם ישוב
גיורא רחמילביץ (יו"ר) משגב דב
מוריץ מיכל מישר
רפי ישראל גן הדרום

 

 

תחומי אחריות

ועדת חובה הממליצה בפני המועצה על בקשות לתמיכה כספית של גופים שונים הפועלים לטובת הציבור. 

הועדה מתכנסת פעם בשנה, ומזומנת ע"י גזבר המועצה. ישיבות הועדה אינן פתוחות לקהל.

מידע נוסף