ועדה חקלאית

 

חברי הועדה
 שם ישוב
סולומון ירון (יו"ר) כפר אביב
שטייגל אליהו משגב דב
משעול גיורא כפר מרדכי
גיורא רחמילביץ משגב דב
אלון יואלס כפר מרדכי
ליאור דודיק משגב דב

 

תחומי אחריות

תחום שיפוט המועצה כולל הן שטחים חקלאיים והן ישובים ותושבים שפרנסתם על החקלאות:

באחריות הועדה החקלאית להעלות על סדר היום את הנושאים הנוגעים לתחום החקלאי ו/או להתייחס להיבטים החקלאיים של כל הנושאים האחרים הנידונים במועצה, לדון, לגבש המלצות לטיפול בנושאים החקלאיים בתחום המועצה, ולעקוב אחר התקדמות הטיפול בנושאים החקלאיים בתחום המועצה.