ועדת חינוך

 

חברי הועדה
 שם ישוב
שרונה חן (יו"ר) מישר
אביב קליין - מנהלת מחלקת חינוך מועצה
אושרת רינגל - מנהלת בית ספר גדרות בי"ס
מיטל ארזי - מנהלת המתנ"ס מתנ"ס
אוהד פטל - יו"ר ועד הורים עשרת
רותם אביטל כהן משגב דב
גלזר ערן משגב דב
רפי ישראל גן הדרום
ירון זיו כפר מרדכי
אמנון אזולאי עשרת
ליאור דודיק צופים

 

תחומי אחריות

ועדת רשות אשר המועצה מפעילה בהתאם לשיקול דעתה, על פי צרכיה והחלטותיה.הרכבה, סמכויותיה, סדרי עבודתה, ואופן ניהולה, נקבעים בהתאם לצרכי המועצה.
ועדה זו, מייעצת ומפקחת על מערכות החינוך השונות בישוב.במשרד החינוך קיימת מגמה להעביר חלק מסמכויותיו לרשויות המקומיות.

לפיכך, גדולה השפעתה של ועדה זו על עיצוב מערכת החינוך האזורית- וקידומה.

על הועדה להבטיח היצע מגוון של מסגרת חינוך ותרבות אשר הולמים את צרכי והעדפות התושבים. היא יוזמת מפעלי חינוך ותרבות אזוריים ומגבשת תכניות פיתוח עתידיות.