ועדת פס"ח

חברי הועדה

חברי הועדה
 שם ישוב
דורון אהרוני (יו"ר) כפר אביב
שמעון הרפז (קב"ט המועצה) מועצה
רחל אלמליח (מנהלת המח' לשירותים חברתיים) מועצה
הרב גברא (רב המועצה) מועצה
איריס אסתרמן ברקו (עו"ס) מועצה
לימור רובינזון (מזכירת הועדה) מועצה