גן אלון

גן אלון

מיקום: עשרת

גננת: סי רקח 

סייעת: חגית אליאס

טלפון:  08-8696798

 

שעות פתיחת הגן

בימים א' – ה' 07:30-14:00

בימי ו' 07:30-12:35

 

צוות הגן

  • גננת מוסמכת מטעם משרד החינוך
  • סייעת מטעם המועצה
  • בפיקוח משרד החינוך ומחלקת החינוך

 

הרכב גילאי

גן טרום חובה-חובה  – גילאי 4-6


תוכנית הליבה

במשרד החינוך גובשה תוכנית ליבה אחידה, לגני הילדים העירוניים.
התוכנית כוללת ארבעה מקצועות: שפה, כישורים לשוניים, מתמטיקה ומדעים, אומנויות וכישורי חיים, והיא מיושמת בגני הילדים.

 

תחומי השפה והכישורים הלשוניים 

ילמדו ילדי הגן לקראת קריאה וכתיבה

מתמטיקה ומדעים

ילמדו לספור, למנות באמצעות חפצים ושירים

אומנויות

ילמדו הילדים תנועה, שירה, יצירתיות ומוסיקה

כישורי חיים

ייערכו שיעורי חינוך גופני, יציבה ותנועה, בריאות ובטיחות וזהירות בדרכים

חיי היום יום בגן

בגני הילדים בגדרות , הגננות מפעילות את גן הילדים בגישת "הגן הזורם" לפי תכנית "תואמת התפתחות – פעילות מתוך הילד".

הצוות החינוכי בגן ערוך להצטרף אל הילדים ואל המתרחש בתוך עולמם.

 זוהי נקודת מוצא , המתחשבת בתחומי העניין של הילד, ביכולותיו בנקודה ההתפתחותית שלו בצרכיו הקוגניטיביים, הגופניים והרגשיים. מנקודת התחלה זו פועלת הגננת תוך "מעורבות משתפת". הכוונה שהיא נמצאת לא כדמות צופה דידקטית אלא כחלק מהמשחק בכל פינה בגן , בסדנת היצירה, במשחק הסוציו-דרמטי, בשולחן החול , בבניה, ובמשחקי הילדים בחצר. הגננת משתתפת במשחק באישור הילדים, לשם  שכלולו,  תיווך שפתי וחברתי, שיקוף מצבים שמעוררים שאילת שאלות וחשיבה והתמודדות עם פתרון בעיות.

תפקיד חשוב של הגננת הוא לעצב סביבה לימודית אסתטית, מאתגרת ותואמת את התכנים הלימודיים המתעוררים מתוך עולם הילדים ומתוך תוכנית העבודה השנתית.

הלמידה בגן מתוכננת תוך התבססות על גורמים מזדמנים ועל התרחשויות טבעיות והיא רואה את המכלול: היצירה, המשחק התנועה והמוזיקה משתלבים זה בזה באופן טבעי ושלם בזרימת פעילות המשלבת את כל המשאבים בגן.
למשל – ילד יכול לתכנן ולבנות, לקשט את הבנייה ביצירה, לשחק משחק תפקידים בתוך הבניה שלו, לכתוב שלטים ולהכין לעצמו מוזיקה שמתאימה למשחק. כך משתלבים תחומי הדעת בדרך זורמת וטבעית.

 

סדר היום בגן: 

ראשית הבוקר: משחק וזרימת פעילות בחלל הגן, במקביל מתקיים מזנון ארוחת הבוקר.

מפגש בוקר –  מליאת הגן

שעת משחק בחצר – במקביל מתקיימות עבודה בקבוצה או עבודה פרטנית או עשייה מכוונת אחרת של הגננת.

טעימת צהרים

מפגש סוף היום.

חשוב שיתקיים בגן סדר יום קבוע. השגרה נותנת לילדים ביטחון ורוגע בידעם מה צפוי להתרחש שלב אחר שלב. יחד עם זאת יש מצבים שבהם נדרשים הילדים, יחד עם הצוות לגמישות ולשינוי בסדר היום – למשל בימים של הצגות, חוגי העשרה, טיולים וכו'.

 

גן אלון