ישובים

ישובי המועצה 

גן הדרום

כפר אביב

כפר מרדכי

מישר

משגב דב

שדמה

עשרת


כללי 

תדריך לחברי הועד המקומי

נגישות ובטיחות מבני ציבור ושצפ"ים
מבני הציבור והשצ"פים בישובים החקלאיים מוחזקים על ידי הוועדים עצמם
והם שאחראים על נגישותם ובטיחותם, למעט מתחמי משחקים שהמועצה דואגת לבטיחותם.
המבנים והשצ"פים בישוב הקהילתי עשרת מונגשים למעט בית הכנסת בו מתוכננות עבודות הרחבה ובמסגרתם תוסדר גם הנגישות.